Nowy taryfikator punktów karnych. Kierowców czekają wielkie zmiany.

Od 17 września wchodzi nowe rozporządzenie w sprawie kar za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Zmiany rozszerzają katalog wykroczeń, za które kierowca dostanie 15 punktów karnych, przez co łatwiej będzie można stracić prawo jazdy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce szczególnie karać tych kierowców, którzy przekraczają prędkość i jeżdżą pod wpływem alkoholu.

Punkty karne od lat są dla kierowców postrachem większym niż mandaty. Często panuje przeświadczenie, że lepiej przyjąć karę finansową, niż utracić prawo jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów (w przypadku młodego kierowcy to 20 punktów). To zmieni się jednak 17 września, kiedy w życie wejdzie nowy taryfikator kar. Oba rodzaje sankcji przybiorą na sile.

21 wykroczeń za 15 punktów

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje aż 21 wykroczeń drogowych, za które kierowca może dostać po 15 punktów karnych. Wystarczą więc „tylko” dwa przewinienia, by stracić prawo jazdy.

Nowy taryfikator przewiduje 15 punktów karnych za:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście;
 • niezatrzymanie pojazdu w trakcie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;\
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga  dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Więcej punktów za przekroczenie prędkości

Najczęstszym wykroczeniem popełnianym przez polskich kierowców jest przekroczenie dozwolonej prędkości. Zgodnie z nowym taryfikatorem punktów karnych, kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 70 km/h, dostanie jednorazowo 15 punktów karnych.

Przewidywane zwiększenie kar za przekroczenie prędkości zgodnie z projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym:

 •  za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierowca dostanie 1 pkt karny (wcześniej bez punktów);
 •  za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierowca dostanie 2 pkt karne;
 •  za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierowca dostanie 3 pkt karne (były 2 pkt);
 •  za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierowca dostanie 5 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierowca dostanie 4 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierowca dostanie 9 pkt karnych (było 6 pkt);
 •  za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierowca dostanie 11 pkt karnych (było 8 pkt);
 •  za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierowca dostanie 13 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierowca dostanie 14 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierowca dostanie 15 pkt karnych.

Projekt nowego taryfikatora dostępny jest TUTAJ.

Brak możliwości redukcji punktów

Ważną zmianą, którą wprowadza nowe rozporządzenie, jest wydłużenie okresu niwelowania punktów. Do tej pory znikały one z konta kierowcy po roku, teraz będą to dwa lata – i to od momentu opłacenia mandatu.

Zlikwidowane zostaną również szkolenia umożliwiające redukcję uzbieranych punktów karnych. Do wprowadzenia nowych przepisów jest jeszcze trochę czasu, dlatego kierowcy korzystają z możliwości i biorą udział w szkoleniach, które zmniejszają o 6 posiadaną liczbę punktów.

Do 17 września ze szkolenia może skorzystać kierowca, który posiada prawo jazdy przez minimum 1 rok i nie przekroczył 24 punktów. 6-godzinny kurs z udziałem policjanta i psychologa kosztuje 300 zł.

Ewidencja i recydywa

Nowe przepisy wprowadzą także ewidencję, do której mają być wpisywani wszyscy kierowcy (czy to pojazdów silnikowych, czy motorowerów), którzy popełnili wykroczenia drogowe. Dotyczy to również osób, które mają zagranicznego prawo jazdy i nie mieszkają na co dzień w Polsce.

Ewidencjonowanie kierowców, którzy popełnili wykroczenie, będzie miało wpływ na kolejne zaostrzenie prawa – od 17 września w życie wejdą przepisy dotyczące recydywy drogowej. Kierowcy będą musieli się liczyć z tym, że ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje dwukrotnością kary.

Przypomnijmy, że 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która zmieniła stawki mandatów. I tak:

 • za przekroczenie prędkości do 10 km/h mandat wynosi 50 zł,
 • za przekroczenie prędkości od 11 km/h do 15 km/h mandat wynosi 100 zł;
 • za przekroczenie prędkości od 16 km/h do 20 km/h mandat wynosi 200 zł;
 • za przekroczenie prędkości od 21 km/h do 25 km/h mandat wynosi 300 zł;
 • za przekroczenie prędkości od 26 km/h do 30 km/h mandat wynosi 400 zł.

Po wprowadzeniu przepisów dot. recydywy drogowej, popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu dwóch będzie oznaczało dwukrotność kary:

 • za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Wprowadzona na początku roku regulacja zwiększyła wysokość mandatów nakładanych przez policjanta (do 5 tysięcy zł) oraz podwyższyła maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd (z 5 do 30 tys. zł).

Z założenia prawodawców wyższe kary mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. W dalszym ciągu kluczowym pozostaje jednak edukacja i zwiększanie świadomości kierowców.

 

foto:policja.pl / KWP GORZOW

źródło:RMF24