Z ogromną satysfakcją, Burmistrz Miasta Koła i Prezes MZEC Sp. z o.o. w Kole, pragną poinformować mieszkańców Koła, że dziś tj. 30 października 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie „Budowy ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana, w obecności Krzysztofa Witkowskiego Burmistrza Miasta, przez Przemysława Stasiaka Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o.o.

Przypomnijmy, że kwota dofinansowania to 15 095 620,86 zł netto natomiast wartość całej inwestycji to 37 274 065,26 zł brutto, brakująca kwota zostanie uzupełniona pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie oraz ze środków własnych Spółki.

W związku z panującą epidemią podpisanie umowy odbyło się korespondencyjnie bez udziału Prezesa NFOŚiGW p. Artura Michalskiego, który swój podpis złożył wcześniej.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Panu Prezesowi cieplika Przemysławowi Stasiakowi i całej załodze, za determinację w dążeniu do celu oraz Panu Przewodniczącemu Rady Tomaszowi Sobolewskiemu i wszystkim radnym rady miejskiej Koła za jednomyślne uwzględnianie moich projektów uchwał związanych z geotermią – powiedział włodarz miasta dr Krzysztof Witkowski.

Więcej informacji dotyczących tego wydarzenia wkrótce.

źródło:UM w Kole

Leave a comment

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com