Ulica L. Staffa oficjalnie oddana do użytku

Zakończyła się kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Miejską Koło, dotycząca przebudowy nawierzchni drogi i budowy kanalizacji deszczowej ul. L. Staffa w Kole. W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne oddanie drogi do użytku . Pracami objęty został odcinek o długości ponad 400 m. W wydarzeniu brali udział Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski, Sekretarz Miasta Koła Monika Ciesielska, Hanna Zywert – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inewstycji i Gospodarki Przestrzennej oraz Zastępca Naczelnika – Mariusz Grabarczyk,  Radni Radny Miejskiej w Kole: Urszula Pękacz, Ewa Baryła, Marek Kaftan, Adrian Król, Mariusz Hanefeld,Proboszcz Parafii pw. Świętego Bogumiła w Kole Piotr Pawlak  oraz wykonawca inwestycji, właćciciel firmy MK Stella pan Konrad Marek. 

Celem zadania była poprawa stanu technicznego drogi, usprawnienie życia mieszkańców i komfortu dojazdu do posesji oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta m.in.: ciągu komunikacyjnego między ulicami Sienkiewicza a Zapolskiej. 

Całkowita wartość zadania wyniosła  Inwestycja 1.590.555,00 zł dofinansowana w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie w wysokości 721 607, 87 złotych.

 

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

żródło:Kolskiefakty.pl