NOWE DROGI W KOŚCIELCU.
W dniu 2 września bieżącego roku miał miejsce ostateczny odbiór robót związanych z budową nowej nawierzchni na ulicy Krętej i ulicy Krótkiej w Kościelcu. Inwestycja polegała na wykonaniu stabilizacji cementowej, pełnej podbudowy kamiennej oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z elementami odwodnienia w postaci 48 studni chłonnych, na odcinku o łącznej długości wynoszącej 618,50 mb. W ramach inwestycji zamontowano również odpowiednie oznakowanie, regulujące ruch drogowy na ww. ulicach.
Roboty budowlane wykonane zostały przez wyłoniona w postępowaniu przetargowym firmę: KON-BRUK Juszczak Grzegorz z siedzibą na ul. Nadbrzeżnej w Koninie, za cenę ofertową w wysokości: 773 670,00 zł oraz Okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy.
źródło:Urząd Gminy Kościelec