UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTU WŁĄCZENIA JEDNOSTKI OSP BRDÓW DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA KOLEJNE 5 LAT
Dnia 04.03.2023 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie odbyła się uroczystość wręczenia aktu włączenia jednostki OSP Brdów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne 5 lat. W uroczystości udział wzięli:
Pan Leszek Galemba – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani Joanna Lachowicz – Kierownik Biura Ministra – członka Rady Ministrów, sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Pana Zbigniewa Hoffmanna;
Pan Robert Popkowski – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
dh. Ryszard Kasiorek – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu;
st. bryg. Krzysztof Żurawik – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole;
Pan Wojciech Chojnowski – Wójt Gminy Babiak;
Pan Robert Galęba– Radny Gminy Babiak;
Pan Andrzej Starosta – Radny Gminy Babiak;
dh. Paweł Sarnociński – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Babiaku;
dh. Piotr Błaszczyk – Komendant Gminny OSP Gminy Babiak.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Marcina Chodkowskiego Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kole st. bryg. Krzysztofowi Żurawikowi. Uroczystego wręczenia aktu włączenia jednostki OSP Brdów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dokonali Pan Leszek Galemba – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze st. bryg. Krzysztofem Żurawikiem – Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kole. W imieniu jednostki OSP Brdów akt odebrali Prezes Zarządu dh. Wojciech Kołodziejski wraz z Wiceprezesem dh. Radosławem Szczerbiakiem. Druh Prezes podziękował za wsparcie wszystkim tym, którzy przyczynili się do włączenia jednostki OSP Brdów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne 5 lat, z kolei zaproszeni goście pogratulowali druhom wyszkolenia i wyposażenia jednostki oraz przekazali życzenia dalszych sukcesów.

Opracowanie: mł. kpt. Katarzyna Wojciechowska
foto: OSP Brdów