Prawdopodobnie wiosną zakończy się przebudowa ul. Grodzkiej w Kole. Zadanie zgodnie z planem powinno zostać zrealizowane do maja br. Nawierzchnia chodników z kostki jest prawie gotowa. Teraz przygotowywany jest teren pod budowę jezdni.

Przebudowa 152 m ulicy Grodzkiej była jedną z najbardziej oczekiwanych społecznie inwestycji w mieście. W tej zlokalizowanej na starówce drodze znajdują się ważne pod względem historycznym obiekty. Każdego roku kilkakrotnie samorządowcy i obywatele składają tu kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945 – 1956 w byłej siedzibie NKWD i UB.

Przypomnijmy, że gminie Miejskiej Koło została przyznana dotacja Wojewody Wielkopolskiego z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Grodzkiej. Całkowity koszt inwestycji to 918.118,60 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 459.059,00 zł.

Leave a comment