UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostania w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.   

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/8075/transmisja-xxii-sesji-rady-miejskiej-w-kole—25-marca-2020-r

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewsk

 

Szanowni Państwo Radni

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2019 r., poz. 506 ze zm.)
zwołuję:
XXII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 25 marca 2020 roku (środa) o godz. 16.00
w sali sesyjnej w Ratuszu Miejskim w Kole
ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji.


2.    Stwierdzenie quorum.


3.    Powitanie gości.


4.    Propozycje do porządku obrad.


5.    Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła;

Projekt uchwały


2) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej  współwłasność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 50 ark. mapy 15);

Projekt uchwały


3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej  współwłasność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 72/6 ark. mapy 27);

Projekt uchwały


4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2020 roku;

Projekt uchwały


5) zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok;

Projekt uchwały


6) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.

Projekt uchwały


7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025.

Projekt uchwały


7. Wolne głosy i wnioski.


8. Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w Kole.


9. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

Link do transmisji 

http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/8075/transmisja-xxii-sesji-rady-miejskiej-w-kole—25-marca-2020-r

 

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com