Barierki ochronne wróciły na teren targowiska miejskiego
Po to, aby ułatwić przestrzeganie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących prowadzenia sprzedaży na targowisku.
Osoby przebywające na placu targowym mają obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Na ogrodzony teren targowiska prowadzi tylko jedno wejście – od strony ul. 3 Maja. Osoby wchodzące zobligowane są do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
źródło:UM w Kole

Leave a comment