Gaszyn Challenge to akcja charytatywna , która miała swoje początki w miejscowości Gaszyn. Zapoczątkował ją strażak, który zrobił 10 pompek, nagrał film i wpłacił pieniądze na rzecz chorego dziecka, nominując tym samym inne osoby do wykonania wyzwania. Swoją cegiełkę do akcji dołożyła w dniu dzisiejszym  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole  wraz z nauczycielami, rodzicami , uczniami, a także Radą Rodziców. Dyrektor Szkoły pan Jarosław Janowski, jak i przewodniczący Rady Rodziców pan Łukasz Badach wyzwanie przyjęli.  Z podwójną siłą i ogromną motywacją przed budynkiem szkoły, grupa wspaniałych osób o dobrych sercach przystąpiła do wykonania aż 20 przysiadów. Szkoła nominowana została przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole – panią Grażynę Trocińską , natomiast Rada Rodziców wyzwanie przyjęła od MZWiK w Kole na czele z Panem Robertem Gajdą.  SP nr 1 w Kole wspólnie z Radą Rodziców  nominowała Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kole na czele z panią Dyrektor Aleksandrą Kowalską.  Środki, które udało się zebrać podczas wspólnego challengu w kwocie 486 zł,  przekazane zostaną na rzecz  Sandry, która choruje na SMA.

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com