W związku ze wzmożoną ilością interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej spowodowaną pożarami traw oraz innych pozostałości roślinnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole proszą o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż zaprószenie ognia np. poprzez wyrzucenie niedopałków papierosów z przejeżdżających pociągów lub pojazdów na pobocze drogi czy podpalenia traw są bardzo niebezpieczne. Stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zabijają wszelkie organizmy żywe pożyteczne dla ekosystemu i niszczą środowisko.

Należy mieć świadomość tego, że nawet mały niegroźnie wyglądający pożar trawy na przydrożnym rowie może gwałtownie rozprzestrzenić się na sąsiednie zabudowania, obszary leśne i torfowiska, a takie pożary są już bardzo groźne, trudne do ugaszenia i wymagające zaangażowania dużej ilości ratowników i sprzętu do ich likwidacji.

Polskie prawo zabrania wypalania traw i pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu lub grzywny.

Biorąc pod uwagę występowanie suszy hydrologicznej oraz wzmożoną ilość pożarów traw i lasów na terenie całego kraju KPPSP w Kole oraz GCZK w Kole proszą o potraktowanie sprawy poważnie.

Linki do stron:

http://www.stoppozaromtraw.pl/
https://kolopsp.bip.net.pl/?c=324

Leave a comment