Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotowali wytyczne ws. postpowania z odpadami  wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID- 19.

Opracowanie wytycznych związane jest z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań  na COVID- 19.

Gdzie wyrzucać odpady wytworzone przez osoby zdrowe

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Jak postępować z odpadami wytwarzanymi w miejscach kwarantanny lub izolacji

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach rolnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji i ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być  uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady  zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji

1 . Wysoce zalecane jest, aby odczekać,72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
2. Osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
3. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie należy go tez zgniatać;
4. Po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji. zawiązuje worek i po ustaleniu
z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
5. Osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datą oraz godzinę zamknięcia worka;
6. Worek z odpadami należy przenieś w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
7. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i /lub dezynfekować ręce;
8. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com