W dniu 04 sierpnia 2023 r. w Sali Sesyjnej w Ratuszu Miejskim nastąpiło przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą w Kole przez Gminę Miejską Koło sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach umowy dotacji na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
W spotkaniu uczestniczyli: Pan dr Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości – Pan Robert Popkowski, delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą w składzie: dh Mirosław Łukaski – Prezes oraz dh Radosław Namyślak – Naczelnik – Wiceprezes.
W ramach projektu Gmina Miejska Koło zakupiła dla Osp Koło nad Wartą w Kole 1 sztukę podpór stabilizujących PT-1600, 1 sztukę łącznika podpór, 1 sztukę podkrzesywarki oraz 1 sztukę systemu szybkiej stabilizacji o łącznej wartości 10.651,80 zł. Przyznana kwota dotacji jaką otrzymała Gmina na realizację zadania wynosi 9.639,80 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy.
Zakupiony sprzęt ułatwi pracę podczas działań ratowniczo – gaśniczych, co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i powiatu.
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com