Spółka MZUK w Kole zainwestowała w nowy pojazd specjalistyczny
Po raz pierwszy w historii Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o w Kole, zakupił fabrycznie nowy pojazd specjalistyczny do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Koło. W dniu wczorajszym na terenie nowego PSZOK-u, miało miejsce oficjalne oddanie do użytku nowo zakupionego pojazdu. Tzw. „śmieciarka” BFE na podwoziu DAF o powierzchni 22 m³, który może zgromadzić od ok. 11 – 12 ton odpadów, co pozwoli na sprawniejszy wywóz i zagospodarowanie odpadów (również odpadów wielkogabarytowych), a tym samym przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych przez spółkę.
W ostatnich trzech latach spółka, zakupiła również inne pojazdy i sprzęt o wartości 150 000 złotych m.in.: hakowiec VOLVO, sprzęt do obsługi zimowego utrzymania ulic, kosiarki samojezdne i ręczne. W wyniku przetargu zorganizowanego przez MZUK w Kole, na zakup pojazdu specjalistycznego – śmieciarki, w formie leasingu operacyjnego na okres 6 lat, wybrano ofertę finansującego EFL jako konsorcjanta z BFE Polska. Spółka z własnych środków dokonała wpłaty tzw. czynszu inicjalnego o wartości 4 % wartości brutto pojazdu od kwoty 1 300 000 złotych, a wartość wykupu pojazdu stanowi 15 % tj. około 110 000 złotych. Obsługę prawną zapewniła Wielkopolska Grupa Prawnicza z Poznania.
Jak podkreśliła w wypowiedzi Prezes MZUK w Kole, pani Agata Majtczak „zakup wszystkich tych środków technicznych nie byłby możliwy gdyby nie dokonano zmiany w organizacji oraz dyscyplina finansowa. Czynniki te wpłynęły pozytywnie na wizerunek spółki oraz instytucje finansujące ostatni zakup”.
Prezes MZUK stawia na strategiczny rozwój spółki. Przez 3 lata spółka prężnie budowała swoją pozycję finansową, co pozwoliło na zakup pojazdu i jednoczesne powiększenia majątku spółki.

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl