ANTYNIKOTYNOWY SANEPID
Palenie tytoniu – kiedyś tak popularne i wszechobecne, dziś w świadomości społeczeństwa raczej kojarzone z nałogiem, chorobami i spadkiem jakości życia. Niestety wśród młodzieży a nawet dzieci, wciąż funkcjonuje „moda” na palenie, a co gorsze eksperymentowanie z e-papierosami lub innymi nowatorskimi wyrobami tytoniowymi. Nikotyna oddziaływuje na mózg człowieka podobnie jak heroina czy kokaina, stąd przyjemność z jej korzystania i trudność w rzucaniu nałogu. Choć działania antytytoniowe są szeroko podejmowane w przestrzeni publicznej to nadal palenie jest przyczyną co piątego nowotoworu a według WHO także około 8 milionów zgonów rocznie. Takie inicjatywy jak Światowy Dzień Rzucania Palenia, który przypadał na 16 listopada jest okazją i motywacją do zerwania z nałogiem. Korzyści z rzucenia palenia są namacalne już po 20 minutach, kiedy ciśnienie krwi i puls wracają do normy. Kolski sanepid podejmuje działania edukacyjne
i profilaktyczne nie tylko okazjonalnie, ale podczas codziennej działalności.
W ramach obchodów tego dnia, w powiecie kolskim działania antytytoniowe odbyły się:
w Szkole Podstawowej w Trzęśniewie w klasach IV-VIII, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz w Zespole Szkół i Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu. Podczas przeprowadzonych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych uczestnicy zapoznali się z informacjami dotyczącymi szkodliwości palenia tytoniu, inhalowania e-papierosami i używania nowatorskich wyrobów tytoniowych uwzględniając zarówno aspekty zdrowotne jak i prawne.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie dodatkowo zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny PSSE w Kole, w ramach, którego uczniowie mieli możliwość zbadania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu przu użyciu smokolizera. Podczas tych spotkań podjęto zagadnienia związane z korzyściami płynącymi
z zerwania z nałogiem a także pozostawiono informacje o instytucjach i miejscach, w których można uzyskać pomoc wychodząc z nałogu.
Naszymi działaniami chcemy wprowadzić pozyztywne zmiany zachowań wpływając tym samym na lepsze zdrowie i jakość życia mieszkańców powiatu kolskiego.
foto:iStock
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com