W piątkowe popołudnie, 18. 09. 2020 r., w kawiarni filmowej MDK swoje pierwsze spotkanie, już, jako prawnie usankcjonowana organizacja pozarządowa, zorganizowało Stowarzyszenie Budowy Pomnika-Ławeczki Czesława Freudenreicha. Pojawienie się na nim gości Edyty Zabłockiej i Floriana Olejniczaka, reprezentujących wolę Klubu Koło nad Wartą Chicago USA, nadało mu wyjątkowego charakteru.  

Przypomnijmy, że w lutym br. mieszkańcy miasta biorący udział w spotkaniu, które odbyło się w kolskim MDK-u, wybrali komitet ds. budowy pomnika, a ten szybko podjął decyzję o przekształceniu się w stowarzyszenie zwykłe, co się właśnie dokonało.

Obecność niecodziennych gości na skromnej inauguracji pierwszego roku istnienia organizacji, dobrze wróży realizacji celów, jakie wytyczyli sobie jej członkowie. A wszystko to za sprawą przekazania znacznej sumy pieniędzy na budowę pomnika-ławeczki. Zaraz na początku głos zabrał Florian Olejniczak. Powiedział, że rodakom z USA bardzo zależy na utrzymywaniu stałego kontaktu z miastem, w którym kiedyś mieszkali. W miarę możliwości dostarczane im są materiały i informacje dotyczące wielu aspektów życia w Kole.  Podkreślił też, że Kolanie zza oceanu wielką wagę nadają społecznym inicjatywom, dlatego pomysł trwałego uhonorowania Czesława Freudenreicha, zasłużył na ich szczególne wsparcie. Klub Koło nad Wartą Chicago USA przekazał na ten cel 500 USD, które Zarządowi Stowarzyszenia wręczyła Edyta Zabłocka.

Ten dar, jest wyrazem poparcia dla naszej odważnej inicjatywy. Jest także ogromną motywacją do dalszej intensywnej pracy, zmierzającej do osiągnięcia celu, jaki przed sobą postawiliśmy – czytała Bożena Gronert-Ubych z przygotowanego i oprawionego w ozdobną ramę tekstu podziękowania.  Ponadto na ręce reprezentantów Klubu złożono pierwszą symboliczną cegiełkę, zaprojektowaną przez Jacka Dziedziczaka, która swoim nominałem opiewała na kwotę 500 USD i na której umieszczony został wymowny cytat zapisany w pamiętniku Czesława Freudenreicha pod datą 1-go września 1939 r. „Pamiętajcie moi najdrożsi, że gdybym umarł lub zginął, to macie zawsze w imię ojczyzny żyć i pracować na jej pożytek”. Edyta Zabłocka zapewniła, że zarówno podziękowanie jak i cegiełka dotrą do darczyńców z Klubu Koło nad Wartą Chicago w USA. Tę część spotkania zakończyła symboliczna lampka szampana i wspólne zdjęcia.

Następnie Stowarzyszenie Budowy Pomnika-Ławeczki Czesława Freudenreicha z siedzibą w Miejskim Domu Kultury przystąpiło do spraw, którymi zamierza się zająć w niedalekiej przyszłości. Podkreślenia wymaga fakt, że obok nadrzędnego celu, jakim jest budowa pomnika-ławeczki, organizacja chce prowadzić inne działania i czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Wśród wielu spraw przedstawiono szczegóły nowego projektu nazwanego „Kolska Czesławomania”, realizowanego przez Miejski Dom Kultury, który do współpracy zaprosił Stowarzyszenie. Ta filmowa inicjatywa skierowana będzie do miłośników kamery, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, którzy w formie reportażu lub krótkiego filmu udokumentują dotychczasowe działania kolskich społeczników, upowszechniających wiedzę o życiu Czesława opartym na wielkich wartościach. Być może, znajdą się w nich także informacje o wspieraniu kolskich inicjatyw przez Rodaków zza oceanu?

Wspólna fotografia przedłużyła chwilę przekazania środków ofiarowanych na budowę pomnika –ławeczki Czesława Freudenreicha przez Klub Koło nad Wartą Chicago USA.

autor: Bożena Gronert-Ubych/Stowarzyszenie Budowy Pomnika-Ławeczki Czesława Freudenreicha

Foto. Adam Wilk

źródło:Kolskiefakty.pl

Leave a comment