Akcja Donacja 2021
Polski Czerwony Krzyż z producentem kobiecych produktów higienicznych Procter & Gamble zrealizował program Always #AkcjaDonacja mający na celu wspieranie uczennic, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na zakup artykułów menstruacyjnych. W marcu wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Kole Sylwia Pokrywczyńska oraz kierownik biura PCK Zofia Rowecka zajęły się dystrybucją podpasek do 6 szkół wytypowanych przez Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu.
źródło:Oddział Rejonowy PCK w Kole