Międzynarodowy Dzień Przyjaźni to święto obchodzone 30 lipca, ustanowione w 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Inicjatorem tego święta jest Paragwajczyk Ramón Artemio Bracho, który w 1958 r. założył Fundację Na Rzecz Przyjaźni. Jego ideą jest przyjaźń między narodami, krajami, kulturami i osobami fizycznymi, która może zainspirować wysiłki na rzecz pokoju i budować mosty między społecznościami. Pojęcie przyjaźni istnieje tak długo, jak relacje między ludźmi, jest pojęciem uniwersalnym, aczkolwiek w różnych kulturach objawiać się może nieco inaczej. Przyjaźń to zaufanie, szczerość, troska. Nauczmy się celebrować niezwykłe więzi, które łączą ludzi i narody. Tym bardziej warto pielęgnować to, co łączy nas z najbliższymi, nie tylko w Dzień Przyjaźni, ale przez cały rok i przez całe życie.