Rada Seniorów wybrała prezydium
Rozpoczęła się II kadencja Miejskiej Rady Seniorów (2024-2028) – powołanego w 2020 roku organu o kompetencjach inicjatywnych, opiniodawczo-doradczych i konsultacyjnych.
Mając w Kole aktywnie działających i udzielających się publicznie, dla dobra lokalnej społeczności, seniorów przed czterema laty ukonstytuowała się Miejska Rada Seniorów w Kole. Zgodnie ze Statutem, po upłynięciu I kadencji, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski ogłosił nabór kandydatów i zorganizował wybory do nowego organu. W Radzie na kolejną, czteroletnią kadencję zasiądą: Barbara Szczepaniak, Czesława Sosnowska, Danuta Maciejewska, Nina Kazimierska, Janina Gruchot, Andrzej Antoni Zioła, Janusz Wałecki, Marek Kurzawiński, Wiesław Czekalski.
Dzisiaj w Ratuszu miało miejsce uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze do Miejskiej Rady Seniorów, którego dokonał kolski włodarz. Seniorzy ze swego grona wyodrębnili władze: Przewodniczącym został Wiesław Czekalski, Wiceprzewodniczącą Danuta Maciejewska a Sekretarzem Barbara Szczepaniak.
Burmistrz pogratulował seniorom i podziękował za zaangażowanie w pracę społeczną. – Czekam na Państwa dalsze przemyślenia i pomysły – przyznał burmistrz. – Znając potrzeby Waszego pokolenia prowadzę rozmowy z kolskimi taksówkarzami w sprawie uruchomienia przez Urząd Miejski Programu „Taksówka dla seniora”, w myśl którego nasi seniorzy mieliby możliwość dojazdu do szpitala, przychodni, urzędów na terenie miasta oraz na cmentarz. O ustaleniach będę informował.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com