Radna Ewa Lewicka zrezygnowała z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Krótko później zrezygnowała także z członkostwa, wyjaśniając, że w czasie pandemii jako Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny musi być w pełni dyspozycyjna przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. W niedługim czasie 5-osobowa Komisja Rewizyjna stała się 1-osobową, bowiem podobne decyzje podjęło jeszcze troje radnych: Maria Sokołowska (bez wskazania powodu) oraz Halina Musiałek i Grzegorz Gibaszek (wyjaśniając, iż uszczuplenie komisji nie daje możliwości zrealizowania jej planu pracy). Sytuacja wywołała gorące emocje i spowodowała dyskusję o roli Komisji Rewizyjnej i odpowiedzialności…

Z pracy w 5-osobowej Komisji Rewizyjnej zrezygnowali: Ewa Lewicka, Halina Musiałek, Grzegorz Gibaszek i Maria Sokołowska. Obecny jej skład tworzą: Robert Cesarz, Andrzej Cesarz, Marek Kaftan, Sebastian Kuty, Michał Piasecki.

Decyzja radnych o rezygnacji wywołała falę komentarzy i pytań o przyczynę. – Komisja Rewizyjna jest jedną z najważniejszych w radzie, to komisja ustawowa, do jej zadań należy kontrolowanie pracy burmistrza oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu, sporządzenia wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok ubiegły – powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole Tomasz Sobolewski. – Zatem rezygnacje mogą spowodować paraliż pracy całej rady. Państwo radni przeszli szkolenie, by móc w pełni wykonywać obowiązki. Nowi kandydaci nie będą mieć takiego doświadczenia, a w obecnej sytuacji również możliwości odbycia szkoleń.

Powodem rezygnacji radnych Haliny Musiałek oraz Grzegorza Gibaszka, jak wynika ze złożonych na ręce przewodniczącego pism, była niemożność rzetelnego zrealizowania zadań ustawowych i ujętych w planie pracy w 3-osobowym zespole. Maria Sokołowska z kolei nie uzasadniła swej decyzji na piśmie, lecz zdecydowała się uczynić to w czasie obrad. Wyjaśniła, że powodów było kilka, brak chętnych do pracy w komisji radnych z Klubu „Porozumienie dla Koła”, przykład innych doświadczonych radnych, dużo zajęć społecznych, względy osobiste i zdrowotne oraz praca w dwóch innych komisjach.

Wyjaśnienia dotychczasowej przewodniczącej organu, Ewy Lewickiej, spotkały się z pełną aprobatą gremium. – To przyczyna zawodowa, ponieważ jest konieczność wzmożonego, wykraczającego poza zwykły zakres czynności zawodowych, wykonywania obowiązków PPIS, w związku z pandemią koronawirusa i nie jest możliwe pogodzenie zadań służbowych z odpowiedzialną funkcją przewodniczącej oraz udziału w pracach i posiedzeniach – wyjaśniła na piśmie radna Ewa Lewicka. W trakcie obrad radna przeprosiła za wywołaną burzę i zachęciła gremium do zaprzestania dyskusji, by nie przedłużać czasu obrad. Radny Robert Cesarz nawet złożył w tej sprawie wniosek formalny.

– W składzie komisji został się jedynie radny Robert Cesarz – podsumował przewodniczący rady Tomasz Sobolewski. – Dobrze że radni z Klubu „Porozumienie dla Koła”  stanęli na wysokości zadania i obywatelskiego poczucia, i zgłosili akces do przystąpienia do tej komisji. Dzięki temu praca rady nie zostanie zdezorganizowana ani sparaliżowana.

W wyniku podjętych uchwał, do składu Komisji Rewizyjnej dołączyli: Andrzej Cesarz (z Klubu „Zjednoczona Prawica”), Marek Kaftan, Michał Piasecki, Sebastian Kuty (pozostali z Klubu „Porozumienie dla Koła”). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Andrzej Cesarz. Była przewodnicząca zadeklarowała pomoc nowopowołanym członkom.

– Cieszy mnie, że nadal przewodniczącym komisji jest członek największego klubu opozycyjnego – powiedział Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com