Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła Krzysztofowi Witkowskiemu z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2022 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 18 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com