Program „Senior +”,
Od 21 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na 2023 rok na program zaplanowano 60 mln złotych
Dokumenty można składać do 5 stycznia 2023 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie https://das.mrips.gov.pl/
Więcej informacji pod adresem:
źródło:Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu