Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 2022
Tegoroczna akcja Żonkile – poświęcona pamięci pomordowanych polskich Żydów, odbywała się w czasie, gdy w naszej części kontynentu znów giną ludzie – gdy ponownie mordowani są mężczyźni, kobiety i dzieci. Zamiarem organizatora akcji– Muzeum POLIN było, by udział w kampanii odbywającej się w tym roku pod hasłem miłości był także formą manifestacji naszego sprzeciwu przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji. Pamiętając o słowach Mariana Turskiego, że Auschwitz nie spadło z nieba, chcemy solidaryzować się z tymi, którzy walczą o swój kraj, swoją godność i swoich najbliższych.
W tym celu uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w dziesiątej, jubileuszowej akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. 19 kwietnia bieżącego roku przypada79 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. O smutnych wydarzeniach z tamtych czasów w ramach akcji społeczno-edukacyjnej została przeprowadzona lekcja z wykorzystaniem między innymi przygotowanych przez Muzeum POLIN materiałów edukacyjnych. Podczas lekcji uczniowie zostali zapoznani przez Panią Bogumiłę Lasota z informacjami historycznymi na temat getta warszawskiego. Uczniowie wysłuchali również w wersji audio opowiadania Marcina Szczygielskiego pod tytułem „Prawdziwi przyjaciele”. Opowiadanie przypominało znaną prawdę, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Ponadto uczniowie obejrzeli stworzony w stylistyce youtuberskiej film „Muranów – Dzielnica Północna”. Film był opowieścią o żydowskiej historii dzielnicy Muranów w Warszawie. Narratorka Ala, młoda warszawska Żydówka, zabrała naszych widzów w multimedialną podróż po różnych miejscach Muranowa i opowiadała najważniejsze historie z nim związane z okresu ostatnich stuleci. Film zawierał animacje, archiwalne zdjęcia i fotografie.
Wszystkie materiały edukacyjne pomogły uczniom utrwalić lub poszerzyć wiedzę historyczną.
Autor: Bogumiła Lasota
źródło:Szkoła Podstawowa im.Stanisława Mikołajczyka w Karszewie