Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Grzegorz Fiałkowski wspiera Komendę Powiatową Policji w Kole

Na początku grudnia br. Komenda Powiatowa Policji w Kole otrzymała specjalistyczny sprzęt dla funkcjonariuszy Nietatowej Grupy Realizacyjnej.

Policja to formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczególnie ważne w funkcjonowaniu takiej formacji jest wsparcie jej działań przez inne podmioty. Dzięki stowarzyszeniu „Bezpieczny Powiat Kolski” możliwe było przekazanie nowego sprzętu dla policjantów z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej, który został ufundowany przez Prezesa KHBC Sp. z o.o. Pana Grzegorza Fijałkowskiego. Sprzęt został przekazany na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Jacka Brzęckiego na początku grudnia br.

Dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie w naszych działaniach. Przekazany sprzęt pozwoli na efektywniejsze wykonywanie obowiązków służbowych przez policjantów co na pewno będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

źródło:KPP w Kole