Edukacja Ekologiczna, to kolejny projekt, dzięki któremu Zespół Szkół Technicznych w Kole pozyskał profesjonalny sprzęt do pracowni badań laboratoryjnych. Zakup pomocy dydaktycznych przez Starostwo Powiatowe w Kole na potrzeby doposażenia Technikum Ochrony Środowiska dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Oby uczniowie jak najszybciej wrócili do stacjonarnej nauki i mogli się kształcić w jednej z najnowocześniejszych pracowni w Polsce.
Salę zaprojektowała nauczycielka chemii, Dorota Kołodziejska.
źródło:ZST w Kole