W zabytkowych wnętrzach Ratusza władze Kłodawy podpisały dziś z wykonawcą umowę na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kłodawa”.
Na replice stołu burmistrza Kłodawy Saturnina Czerniewicza podpisy złożyli Katarzyna Hamiga wiceburmistrz i Krzysztof Szurgot reprezentujący Przedsiębiorstwo KJS, przy kontrasygnacie skarbnika Grzegorza Dzięgielewskiego oraz w obecności Krzysztof Krusiński przewodniczącego Rady Miejskiej i Piotra Michalaka Burmistrza Kłodawy.
W uroczystej chwili wzięli udział również autorzy Programu Funkcjonalno Użytkowego – Janusz Stacherski, Andrzej Szajdziński, Adam Zys, Maciej Stacherski, którzy jednocześnie będą pełnili funkcje inspektorów nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy: Marcin Szurgot kierownik budowy, Tomasz Wąs, Karolina Krawczyk – architekci, projektanci, pracownicy Urzędu zaangażowani w realizację zadania Monika Michalak i Jacek Ogorzelski.
Przypomnijmy ? zadanie polega na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz realizacji robót budowlanych przewidzianych w PFU – branża architektoniczna, budowlana, drogowa, elektryczna, zieleni.
Elementy wchodzące w zakres prac rewitalizacyjnych:
1) budynek Plac Wolności 3,
2) budynek Plac Wolności 6,
3) budynek Szkolna 1,
4) budynek Szkolna 2,
5) teren obejmujący Plac Wolności wraz z ulicami przyległymi (Rynek).
Termin realizacji: do dnia 23 czerwca 2024 r., w roku 2023 zostaną wykonane roboty budowlane na budynkach Plac Wolności 3 i 6 oraz Szkolna 1 i 2.
Wartość inwestycji: 8.729.557,59 zł brutto, w tym 5.000.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozostała kwota 3.729.557,59 zł to środki własne gminy.
Nie będziemy tego ukrywać, będzie pięknie
źródło:Gmina Kłodawa