Uprzejmie informujemy, że w okresie od 10 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. odbędzie się V nabór wniosków o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Instrument ten został zawarty w  ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zzb.

Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca powinien złożyć wniosek poprzez formularz dostępny na stronie: 
https://kolo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

-Wniosek (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych Zasad i Umowy) wraz z jego integralnymi elementami w postaci załącznika nr 1 i załącznika nr 2 wraz z umową oraz oświadczeniem (załącznik nr 2 do umowy).

Wniosek wraz z załącznikami można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w następujący sposób:
– osobiście w siedzibie tut. urzedu  – w pokoju nr 16;
– w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl);
– przesyłając pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu.

Z informacjami dotyczącymi zasad i warunków udzielenia pomocy w formie dofinansowania można zapoznać się na stronie: 
https://kolo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kole:
– Iwona Malicka – tel. 63 22 81 243,
– Renata Misiak – tel. 63 22 81 239,
– Magdalena Woźniak – tel. 63 22 81 238.

źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com