Miła uroczystość w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie. Podsumowanie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

źródło:SP nr 2 w Kole