Powiatowy Urząd Pracy w Kole w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza
 nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Osoby, które będą objęte aktywizacją w ramach powyższej formy powinni należeć do jednej z grup docelowych:
1. bezrobotni zwolnieni z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracownicy objęci zwolnieniami monitorowanymi;
2. bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy oraz bezrobotni opiekunowie osób niepełnosprawnych;
3. bezrobotni powracający z zagranicy;
4. bezrobotni zamieszkujący na wsi;
5. bezrobotni zwolnieni z pracy w związku z COVID-19.
✔️ Termin składania wniosków od 07.09.2020 r. do 30.09.2020 r.
UWAGA❗️
Liczba miejsc ograniczona – max 18 os.
Obowiązujący formularz wniosku na dotacje jest dostępny w siedzibie tut. urzędu lub na stronie internetowej www.pupkolo.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Wnioski należy składać w siedzibie tut. urzędu do skrzynki podawczej.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 63 22 81 238.
źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com