Radny Adrian Król ufundował mieszkańcom „żółte” pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
W tym roku już po raz drugi radny miejski Adrian Król aktywnie włączając się w obchody Dni Sprzątania Świata (a wiosną Dnia Ziemi) ufundował mieszkańcom „żółte” pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów, posiadające certyfikaty i atesty, wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości tworzywa (PEHD), dostosowane do samochodów firm komunalnych. Wybór gospodarstwa domowego, które radny wyposaża w pojemnik, jest przypadkowy, tym razem kontener na okoliczność prowadzonej w Kole akcji sprzątania świata otrzymali mieszkańcy ulicy Energetycznej. Poprzednio, z okazji Dnia Ziemi, pojemnik otrzymali właściciele posesji przy ul. Brzozowej.
Przez kilka lat w ramach wspierania lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska naturalnego i ekologii, szczególnie w kontekście segregacji przez mieszkańców odpadów komunalnych, radny Adrian Król organizował akcje edukacyjne dla mieszkańców. Wcześniej miały formę konkursów sprawdzających wiedzę o segregacji i recyklingu. W tym roku zmieniła się forma, ale nie nagroda. Łącznie w dodatkowe pojemniki na plastik i metal wyposażone zostało 7 posesji.
Tym razem szczęście uśmiechnęło się do mieszkańców z ul. Energetycznej, do których ofiarodawca udał się w ostatnią sobotę. Byli zaskoczeni gestem radnego, ale bardzo zadowoleni.
– Byłoby miło, gdyby ktoś w nowej kadencji samorządu kontynuował mój pomysł z zielonymi pojemnikami na odpady – przyznał radny Król.