Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że trwa ciągły nabór wniosków dla pracodawców w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 na następujące usługi realizowane przez Urząd:
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)
Do dnia 10.09.2020r. tutejszy Urząd udzielił wsparcia przedsiębiorcom, stowarzyszeniom i innym organizacjom pozarządowym na kwotę 22.030.161,08 zł.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków, które są dostępne na stronie internetowej: https://kolo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com