Powiat Kolski otrzymał wsparcie na realizację II etapu Przebudowy Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole.
Kwota otrzymanej dotacji to 5️5️ mln zł Przewidywana wartość Inwestycji to prawie 6️5️ mln zł.
Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Program Inwestycji Strategicznych. Możliwość korzystania z rządowych programów wiele znaczy dla Powiatu Kolskiego. Dziękujemy Rządzącym, dzięki którym powiat kolski może zmieniać się na lepsze dla nas wszystkich.
źródło:Powiat Kolski