Miejska Rada Seniorów
Zaprasza do spotkań i współdecydowania w sprawach senioralnych
Od 2019 roku w Kole działa Miejska Rada Seniorów. Od wiosny tego roku organ ma swą siedzibę przy Starym Rynku (budynek Straży Miejskiej). MRS to społeczna grupa ludzi powołana po to, by pomagać osobom starszym w możliwie najróżniejszy sposób.
Dyżury pełnione są w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca – w godz. 12.00 – 14.00 w pomieszczeniu przy ulicy Stary Rynek 15 (budynek Straży Miejskiej) tel. 507 558 188
lub 501 627 826 (Wiesław Czekalski – przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Kole); e-mail: rada.seniorów@kolo.pl
Rada zaprasza seniorów oraz wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Przypomnijmy, że zgodnie ze Statutem organ posiada inicjatywę opiniodawczo-doradczą, konsultacyjną, od członków rady oczekuje się zabierania głosu m.in. w sprawach profilaktyki, promocji zdrowia, rekreacji, wypoczynku.
Na wczorajszym posiedzeniu Miejska Rada Seniorów zajęła się m.in. uzupełnieniem składu, zgłaszaniem kandydatów do poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Kole i podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody „Najlepszy Przyjaciel Seniorów”. W posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski oraz Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole Robert Gajda, którzy podarowali MRS urządzenie wielofunkcyjne (drukarka z funkcją skanera i ksero) wraz z zapasem tuszu. Sprzęt będzie pomocny w prowadzeniu biura i aktywnej działalności organu. Do pozyskania sprzętu przyczyniła się radna Urszula Pękacz, która, znając potrzeby środowiska, apelowała do lokalnych firm i instytucji o przekazanie seniorom jednej wycofanej z użycia, ale sprawnej, drukarki. Tymczasem na apel odpowiedział prezes MZWiK oraz burmistrz. Doceniając zaangażowanie i pracę seniorów na rzecz miasta i chcąc praktycznie doposażyć ich siedzibę, włodarz wraz z szefem spółki w ramach przedświątecznej niespodzianki (prywatnie) kupili i przekazali nowe urządzenie seniorom. MRS serdecznie podziękowała za ten cenny dar, przyznając, że zamierza często z niego korzystać.
źródło:UM w Kole