Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole – 27 maja 2020 r., godz. 16.00, MOSiR Koło, ul. Szkolna 2B.

UWAGA!
W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

6. Informacja o umorzeniach, ulgach i zwolnieniach podatkowych w 2019 r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło

2) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole w postaci nieruchomości gruntowych

3) w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

4) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

8. Protokoły z XXIII i XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kole.

9. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com