Informacja  dotyczy wyników konkursu plastycznego „Co robią uczucia?” –  zorganizowanego przez Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – zainspirowanego  książką  „Co robią uczucia?”  Tiny Oziewicz.

Celami konkursu były:  zaproszenie do rozmowy i rozmyślań o tym, co dzieje się w świecie uczuć (i nie tylko);  rozwijanie wrażliwości estetycznej i artystycznej;  eksponowanie dokonań artystycznych dzieci i młodzieży; tematem  i zadaniem:  przelanie na papier odpowiedzi na pytanie –   Co Waszym zdaniem robią uczucia? Jak wyglądają?

Na konkurs wpłynęło 116 prac z: Przedszkoli: Miejskich: nr 1 w Kole (n-l –  Agnieszka Przybylska), nr 3 w Kole (n-l: Aneta Bartłomiejczak, Daria Chmielewska, Janina Kupińska, Aleksandra Marciniak, Marzena Pączkowska),  nr 5 w Kole (n-l: Katarzyna Tomczak, Renata Zamelska), nr 6 w Kole (n-l: Eliza Graczyk-Zając, Izabela Michalak, Izabela Nuszkiewicz,  Marta Rogowska),  Gminnego w Przedczu (n-l: Anna Borzenda, Malwina Ptak-Chęcińska); Szkół Podstawowych:  Bierzwiennej Długiej, Budkach Nowych, Dąbiu, Głębokiem (n-l: Marzena Bartłomiejczak),  nr 1 w Kłodawie, nr 1 w Kole (n-l: Patrycja Bąkowska, Olga Goszczyk, Krystyna Gradomska),     nr 2 w Kole (n-l: Agnieszka Lubczyńska, Marta Szmojdzińska), nr 3 w Kole (n-l: Daria Jarmuszkiewicz, Maria Wituła, Renata Wabnic-Osowska), nr 5 w Kole (n-l: Marzena Maciejewska, Ewa Sobolewska),  nr 19 we Włocławku.

Jury powołane przez Organizatora konkursu wyłoniło laureatów – w kategoriach:

dzieci z przedszkoli:

I miejsce: Letycja Żurawik, lat 6, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole (n-l: Daria Chmielewska, Marzena Pączkowska)

II miejsce: Zofia Jankowska, lat 5, Przedszkole Miejskie nr 5 w Kole (n-l – Renata Zamelska)

III miejsce: Zuzanna Orchowska, Przedszkole Miejskie nr 1 w Kole

wyróżnienie: Fabian Górnicki, lat 5, Szkoła Podstawowa w Budkach Nowych

uczniowie klas: 1-3 szkoły podstawowej:

I miejsce: Adam Wiśniewski, kl. 1 c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole (n-l – Olga Goszczyk)

II miejsce: Marcel Gostkowski, kl. 3, Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej

III miejsce: Zofia Frontczak, kl. 2, Szkoła Podstawowa w Głębokiem (n-l – Marzena Bartłomiejczak)

wyróżnienie: Igor Wieczorek, kl. 1 c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole (n-l – Olga Goszczyk)

uczniowie klas: 4-6 szkoły podstawowej:

I miejsce: Lena Stasiak, kl. 4 b, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole (n-l – Agnieszka Lubczyńska)

II miejsce: Weronika Jakubowska, kl. 4 b, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole

III miejsce: Małgorzata Jeżyńska, kl. 4 c, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole (n-l – Renata Wabnic- Osowska)

wyróżnienie: Wojciech Bednarek, kl. 6, Szkoła Podstawowa w Dąbiu

uczniowie klas:  7-8 szkoły podstawowej:

I miejsce: Bartosz Błaszkiewicz, kl. 7 c, Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole

II miejsce: Maria Wiśniewska, kl. 7 f, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole (n-l – Patrycja Bąkowska)

III miejsce: Sebastian Kuty, kl. 7 a, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

wyróżnienie: Julia Cicharska, kl. 7 b, Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole

Nagrody – laureatom  konkursu  – zostaną przesłane drogą pocztową na adres placówki oświatowej zgłaszającej prace.

Dziękujemy dzieciom i młodzieży za udział w konkursie, nauczycielom za ukierunkowanie  i pomoc młodym artystom.

źródło:PiMBP w Kole