Podsumowanie działalności Posła Tadeusza Tomaszewskiego.
Tadeusz Tomaszewski poseł Nowej Lewicy, wybrany z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, reprezentuje swoich wyborców w Parlamencie już od 1993 roku. Wrażliwy na sprawy społeczne, spotyka się z wyborcami osobiście i interweniuje w ważnych dla nich spawach oraz wspomaga finansowo.
AKTYWNY Tadeusz Tomaszewski to lider aktywności Posłów na forum Sejmu, z okręgu wyborczego nr 37. W kadencji 2019-2023 wystąpił 584 razy na posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wystosował do właściwych Ministrów 1180 interpelacji i zapytań poselskich, w sprawach bieżących zadał 52 pytania i złożył 56 oświadczeń poselskich. W sumie było to 1872 różnych form aktywności na forum Sejmu.
SŁUŻĄCY LUDZIOM Poseł Tomasz Tomaszewski mimo okresu pandemii odbył w ostatniej kadencji aż 1169 spotkań z wyborcami. Zawsze gotowy na wysłuchanie innych, wspierający cenne inicjatywy prospołeczne, a także charytatywne. Obecny na dużych wydarzeniach o charakterze ogólnopolskim, ale również tych mniejszych, jakże ważnych dla małych środowisk miejskich i wiejskich. Przekazał na cele społeczne w ciągu 4 lat ponad 80 tysięcy złotych.
SKUTECZNY Ważnym elementem pracy posła Tadeusza Tomaszewskiego jest bezpośrednie komunikowanie się z wyborcami, którzy obdarzają go zaufaniem, powierzając mu swoje problemy. W ostatniej kadencji poseł Tadeusz Tomaszewski podjął aż 504 interwencji w takich właśnie sprawach. Dzięki działalności biura poselskiego, gdzie bezpłatnie dyżury pełnili specjaliści z zakresu poradnictwa prawnego, rozliczania rocznego podatku oraz pomocy w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych z takiego poradnictwa skorzystało w ostatniej kadencji 1592 osób.
SŁUŻĄCY LUDZIOM Poseł Tomasz Tomaszewski mimo okresu pandemii odbył w ostatniej kadencji aż 1169 spotkań z wyborcami. Zawsze gotowy na wysłuchanie innych, wspierający cenne inicjatywy prospołeczne, a także charytatywne. Obecny na dużych wydarzeniach o charakterze ogólnopolskim, ale również tych mniejszych, jakże ważnych dla małych środowisk miejskich i wiejskich. Przekazał na cele społeczne w ciągu 4 lat ponad 80 tysięcy złotych.
PRACOWITY W swych wystąpieniach, zapytaniach i oświadczeniach sejmowych poruszał ważne problemy społeczne dotykające Polek i Polaków, a w szczególności: rolników, osób niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, organizacji pozarządowych. Wypowiadał się na temat spraw gospodarczych, legislacyjnych, opieki zdrowotnej czy problemów małych środowisk lokalnych. W niemal trzystu zapytaniach poselskich zwracał uwagę m.in. na trudną sytuację finansową szpitali czy zmiany zasad wypłacania odpraw emerytalnych. Interweniował także w sprawie poprawy infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Domagał się poprawy dostępności Polek i Polaków do usług transportu publicznego czy usług zdrowotnych. Wskazywał na konieczność rozwoju proekologicznych rozwiązań w różnych dziedzinach życia.
źródło:Biuro Poselskie Tadeusza Tomaszewskiego