4 oferty na budowę obwodnicy miasta Koła
W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”. Zgodnie z kosztorysem na roboty budowlane Powiat Kolski na realizację tej inwestycji zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości ponad 144 mln zł.
Do przetargu przystąpiły cztery firmy:
• STRABAG Sp. z o.o.,
• Konsorcjum NDI ENERGY Sp. z o.o., NDI S.A. oraz BD Kasprzak Sp. z o.o.,
• Budemiex S.A.
• Konsorcjum KOBYLARNIA S.A. i MIRBUD S.A.
Najtańsza oferta należy do firmy STRABAG Sp. zo.o. i wynosi 82.303.270,44 zł. Najdroższą ofertę złożyło natomiast Koncorcjum firm NDI ENERGY Sp. z o.o., NDI S.A., BD Kasprzak Sp. z o.o., 95.602.747,30 zł.
źródło: Starostwo Powiatowe w Kole