17 stycznia br. minęły 4 lata od momentu objęcia przez Roberta Gajdę stanowiska Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Objęcia stanowiska Prezesa wiązało się z wieloma wyzwaniami z jakimi borykała się wówczas spółka. Wprowadzenie wielu nowych, znaczących i istotnych do prawidłowego funkcjonowania Spółki zmian sprawiło, że w chwili obecnej zakład rośnie w siłę.

Podczas  4 – letniej, pełnej wyzwań pracy udało się osiągnąć bardzo dużo. Spółka Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole z uwagi na prowadzoną działalność  wpisana została do Wojewódzkiego Rejestru Spółek Strategicznych. Wdrożone zostały nowe technologie, które ułatwiają pracę i zabezpieczają spółkę. Zamontowany został nowy monitoring, kamery śledzące oraz zamki magnetyczne. Kolejną bardzo ważną zmianą było  wprowadzenie kart i systemu ewidencjonowania czasu pracy.

Udało się również przywrócić zatrudnienie, dzięki czemu spółka nie musi podczas wykonywanych inwestycji korzystać z usług firm zewnętrznych, ponieważ posiada zaplecze techniczne i wykwalifikowaną kadrę pracowników. To dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowników firma stale się rozwija i realizuje coraz większe projekty.

Realizacja jednej z największych inwestycji, czyli  budowa jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków z ekologiczną przeróbką osadową, niebawem dobiegnie końca. Nie da się ukryć, że zmodernizowana oczyszczalnia ścieków nie tylko zapewni komfort mieszkańcom, ale będzie miała również znaczący wpływ  na ekosystem.

Pomimo przeciwności, jakie napotkały Roberta Gajdę na początku objęcia przez niego funkcji Prezesa Zarządu MZWiK w Kole –  a mowa tu o sporze Sądowym z wykonawcą rozbudowy Systemu Uzdatniania Wody, a także zerwanym kontraktem na Rozbudowę oczyszczalni ścieków – sprawił, że spółka nie tylko nie straciła dofinansowania z UE, ale w 2019 r. zakończyła spór i przyjęła Stację Uzdatniania Wody. Podpisanie ugody skutkowało doposażenie systemu przez Wykonawcę i osiągnięcie parametrów zawartych w kontrakcie.  Rok 2020 zaowocował w MZWiK w Kole podpisaniem umowy z Wykonawcą na wykonanie inwestycji „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” oraz przygotowaniem projektu. W kwietniu 2021 r. na terenie oczyszczalni miało miejsce symboliczne „wbicie pierwszych  łopat” w plac budowy pod realizację projektu, którego dokonali Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole  – Robert Gajda oraz przedstawiciele WUPRINŻ SA – Lider konsorcjum  w Poznaniu. Rok 2022 to m.in. działanie zmierzające do próbnego uruchomienia technologii przeróbki osadu niezbędne do uzyskania certyfikacji. W październiku  Spółka uzyskała pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach uzyskując Certyfikat oraz własną nazwę handlową środka poprawiającego właściwości gleby:”OrCal®KO pHregulator®”, a 30 grudnia 2022 r. uzyskała pozwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego oraz pozytywną opinię wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Już na wiosnę Spółka planuje rozpocząć sprzedaż produktu dla rolnictwa.  Obecnie rozpoczyna się wyposażenie instalacji w AKPiA czyli pełną automatykę, kalibrowanie i uzyskanie efektu ekologicznego oraz wyposażenie w odpowiednie urządzenia.

Park maszynowy. Doposażono zakład o kolejne maszyny i pojazdy, które wpływają na szybkość i jakość świadczonych usług. Park maszynowy powiększyło się o nowy ciągnik i  przyczepę, koparkę Kubota, dwa samochody tzw. brygadówki, a także pojazd specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej,  wykonany przez wyłonioną w przetargu włoską firmę na indywidualne zamówienie MZWiK-u. Zakupiono również beczkę asenizacyjną, maszynę przeciskową, agregat prądotwórczy oraz dużą zagęszczarkę gruntową.

Nowa usługa „Od projektu do efektu”.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, spółka wprowadziła usługę „ Od projektu do efektu”, dzięki której możemy zlecić spółce przygotowanie projektu, realizację całej inwestycji, przebadanie oraz odbiór inwestycji. Spółka do każdego projektu podchodzi indywidualnie. Realizując nowe zlecenia do każdego projektu dokłada należytej staranności, aby zlecenie było doprowadzone do końca rzetelnie i fachowo.

Spółka postawiła na zmianę wizerunku firmy . Zmienił się estetyczny wygląd zewnętrzny zakładu. Powstał nowy budynek biurowy z salą konferencyjną, odnowiono punkt kasowy oraz Dział Sprzedaży, zagospodarowano tereny zielone przy ul. Sportowej i Energetycznej. Przeprowadzono  termomodernizację budynku warsztatowo-biurowego na terenie oczyszczalni, która spowoduje ograniczenie kosztów ogrzewania. Dokonano również zmian estetycznych wewnątrz zakładu. Pamiętające czasy świetności zakładu szafki, zostały wymienione na nowe. 

MZWiK stawia na ekologię. W tym okresie Spółka wprowadziła szereg rozwiązań proekologicznych, m.in.: e – faktury (faktury elektroniczne), z których korzysta już około 1000 klientów, zamontowano instalację fotowoltaiczną na Stacji Uzdatniania Wody. Ponieważ w planach Prezesa przewidziane są również kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii tj. budowa nowych farm fotowoltaicznych, które zapewnią tańszą energię dla funkcjonowania obiektów MZWiK, spółka złożyła wniosek na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Na budowę instalacji fotowoltaicznej  o mocy 500 kW na oczyszczalni oraz 200 kW ujęciu wody złożono już wniosek do NFOŚiGW, w przygotowaniu jest wniosek do WFOŚiGW o uzyskanie dofinansowania do tej inwestycji.

Zakład z nową flotą maszynową. Doposażono zakład o  maszyny i pojazdy, które znacząco wpływają na szybkość i jakość świadczonych usług. Park maszynowy powiększyło się o nowy ciągnik i  przyczepę, koparkę Kubota, dwa samochody tzw. brygadówki, a także pojazd specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej,  wykonany przez wyłonioną w przetargu włoską firmę na indywidualne zamówienie MZWiK-u. Zakupiono również beczkę asenizacyjną, maszynę przeciskową, agregat prądotwórczy oraz dużą zagęszczarkę gruntową.

W ostatnich czterech lata spółka nie tylko skupiła się na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni. Realizowała również wiele innych przedsięwzięć do których należały:

  • budowa i modernizacja sieci wodociągowych na ulicach: Szmaragdowa, Diamentowa, Szafirowa, Bursztynowa, Nagórna, Szymborska, Morelowa, Żelazna, Krzywa, Grodzka, Toruńska, Rubinowa, Wyspiańskiego, Przemysłowa, Energetyczna, Staffa, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Włocławska, Krokusowa, Różana, Klonowa, Energetyczna, Grabskiego.
  • budowa i renowacja kanalizacji ściekowej na ulicach Piaski, Szymborskiej, Staffa, Freudenreicha, Kolejowa, Boguszyniecka, Jasna, Sienkiewicza, Spółdzielców, Blizna, Baczyńskiego, Cegielniana, Broniewskiego, Włocławska, Krokusowa, Różana, Klonowa, Toruńska, Zakładowa .
  • renowacja i budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: 3 maja, Powstańców Wlkp., Kochanowskiego, Baczyńskiego, Starowarszawska, Toruńskiej, Konopnickiej, Broniewskiego,
  • wymiana i konserwacja zasuw wodociągowych, wymiana hydrantów, wymiana i konserwacja studni

Warty podkreślenia jest fakt, że łączna długość sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej wybudowanej w okresie 4 lat stanowi ponad 53 % sieci powstałych od czasu utworzenia Spółki. Ważną inwestycją dla naszego miasta była m.in.:  budowa kanalizacji sanitarnej ul. Toruńskiej i Zakładowej. Na realizację tego zadania, zarówno mieszkańcy, jaki i okoliczne zakłady pracy czekały przeszło 40 lat. Dzięki zrealizowanej inwestycji firmy i mieszkańcy  będą mogli korzystać z miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Spółka chętnie włącza się w życie miasta, biorąc udział w licznych akcjach takich jak: rokroczne zaangażowanie w WOŚP poprzez licytację i zbiórkę do sztabowej puszek; prowadzenie praktyk dla szkół średnich o profilu ekologicznym; oprowadzanie uczniów i nauczycieli z Macedonii, Chorwacji i Słowacji w ramach wymiany międzynarodowej Programu Erasmus +;  kręcenie kilometrów dla kolskiego szpitala podczas 24 h Maratonu pod Dachem czy uczestnictwo w  miejskich Targach Przedsiębiorczości.

Reasumując. Można otwarcie powiedzieć, że w ostatnich latach w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kole, sukces goni sukces. Spółka zrobiła ogromny progres, zarówno w zakresie rozwoju spółki, jak i świadczonych usług. Podjęte działania zaowocowały tym, że w chwili obecnej spółka znajduje się w znakomitej kondycji.  Prezesowi Zarządu p. Robertowi Gajdzie udało się pozytywnie zakończyć remont Stacji Uzdatniania Wody, rozpocząć rozbudowę oczyszczalni ścieków, wyposażyć zakład w specjalistyczny sprzęt, poprawić warunki załodze, przeprowadzić szereg działań proekologicznych, a także włączyć w wiele akcji na terenie naszego miasta. Podjęte przez Prezesa działania nie byłyby łatwe do osiągnięcia,  gdyby nie wysoce wykwalifikowana kadra kierownicza i wykonawcza. Dzięki kompetentnemu, kreatywnemu i zaangażowanemu zespołowi  Spółka osiągnęła bardzo wiele. Podejmowała różnorodne wyzwania i realizowała ambitne cele.

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com