130 mln zł na zakup komputerów i oprogramowania czy sprzętu ochrony osobistej dla dzieci – to cel projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. – Zachęcam rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych do zgłaszania zapotrzebowania np. na sprzęt komputerowy do starosty powiatowego lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – apeluje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. To aż 130 mln zł na zakup m.in. komputerów i oprogramowania dla dzieci, sprzętu audiowizualnego czy sprzętu ochrony osobistej.

Środki zostały rozdysponowane i trafiły do poszczególnych województw. To np. 7,74 mln zł dla województwa warmińsko-mazurskiego, blisko 7 mln zł dla Małopolski, 3,5 mln zł dla Podlasia czy 9,48 mln zł dla województwa łódzkiego.

– Zachęcam rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, by zgłaszali do starosty powiatowego lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci, oprogramowanie czy np. środki ochrony osobistej. Nie mam wątpliwości, że to potrzebna pomoc, z której warto skorzystać. Okres zamknięcia szkół i zdalnej nauki z powodu pandemii wyraźnie pokazał, że komputer służy nie tylko do rozrywki, ale jest również ważnym narzędziem do nauki – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodaje, to ważne, by dzieci miały dostęp do takiego sprzętu.

źródło:gov.pl/Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Leave a comment