Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole zaprasza dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze z tereny powiatu kolskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący Rodzinę Zastępczą pn. „Moja Rodzina”.

Prace konkursowe można przesłać bądź dostarczyć osobiście w dniach 01-30.04.2021 r., na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło.

W załączeniu do pobrania jest:

  1. Regulamin konkursu
  2. Klauzula RODO i zgoda dla dziecka
  3. Klauzula RODO i zgoda dla osoby dorosłej
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole