Ekologiczny konkurs z okazji jesiennego sprzątania świata.
Bądź EKO MIESZKAŃCEM KOŁA – III edycja
Radny Miejski Adrian Król już po raz trzeci zaprasza mieszkańców Koła (zamieszkujących domy jednorodzinne) do udziału w konkursie – w którym do wygrania jest 120-litrowy „żółty” pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów. Konkurs ogłosimy w najbliższy poniedziałek. Przebiegnie pod patronatem Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego.
Szanowni Mieszkańcy Koła
Z okazji tegorocznej akcji Sprzątanie Świata przypadającej w tym roku na 16-18 września, organizuję trzecią i ostatnią w tym roku edycję konkursu ekologicznego dla mieszkańców Koła zamieszkujących domy jednorodzinne, regularnie wnoszących opłaty za wywóz nieczystości. W konkursie nie mogą wziąć udziału finaliści poprzednich edycji konkursu.
Odpady z metali i tworzyw sztucznych zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego i dokładnie wzorem poprzednich edycji do wygrania będzie 120-litrowy pojemnik koloru żółtego posiadający certyfikaty i atesty, wytrzymały, wykonany z wysokiej jakości tworzywa (PEHD), dostosowany do samochodów firm komunalnych.
Tym razem ilość nagród będzie zależna od prawidłowo wypełnionych ankiet w proporcji 1 nagroda na 10 prawidłowo wypełnionych i przesłanych ankiet, przy czym z jednego gospodarstwa domowego może być nadesłane tylko jedno zgłoszenie.
Konkurs rozpocznie się 19 września 2022 roku wraz z publikacją pierwszego posta konkursowego na fanpage Urzędu Miejskiego w Kole, dostępnego na platformie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/MOJEMIASTOKOLO. Konkurs potrwa do dnia 30 września 2022. Formularz zgłoszeniowy od najbliższego poniedziałku będzie dostępny na stronie internetowej www.kolo.pl w banerze: „KONKURS EKOLOGICZNY zostań EKO KOLANINEM – III edycja”. Wypełnione formularz zgłoszeniowe należy zeskanować i wraz z wypełnioną ankietą przesłać na adres: ekokonkurs@op.pl
W skrócie. Aby wygrać żółty pojemnik, należy:
1. Być mieszkańcem Koła i nie mieć zaległości z uiszczaniem opłat za odbiór opadów.
2. Prawidłowo odpowiedzieć na 3 pytania konkursowe.
3. Mieć szczęście w losowaniu.
Z pozdrowieniami
pomysłodawca, organizator konkursu i fundator nagród
Adrian Król
Radny Miasta Koła