Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

wycofanie produktu pn. Rizi, Olej z ryżu – aktualizacja z 12 sierpnia 2020 r.

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 22 lipca 2020 r., Główny Inspektor Sanitarny informuje, że władze Holandii poinformowały poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wycofaniu kolejnej partii produktu „Rizi Olej z ryżu”, w butelkach 1000 ml, oznaczonych datą minimalnej trwałości – 13.09.2021.

Zagrożenie:

Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Rizi Olej z ryżu, 1000 ml

Importer – Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading

Kraj pochodzenia – Tajlandia

Data minimalnej trwałości – 13.09.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Holenderski podmiot Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading poinformował swoich odbiorców o ryzyku związanym z produktem.

Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania i działania podejmowane przez odbiorców produktu w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili produkt o wskazanym w komunikacie numerze partii, nie powinni go spożywać.

źródło:GIS

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com