Nowa Lewica to partia polityczna, która powstała poprzez połączenie dwóch lewicowych dotychczasowych partii, a mianowicie: Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny. Po wyborze krajowych i wojewódzkich statutowych władz w partii przyszedł czas aby dokonać wyborów
w powiatach. Nie inaczej było w powiecie kolskim. W ubiegłą sobotę, 12 lutego w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole odbyło się ogólne zebranie członków organizacji powiatowej Nowej Lewicy w Kole. Za nim przystąpiono do wyboru nowych władz na początku zebrania uczczono minutą ciszy wszystkich tych którzy odeszli do wieczności, w tym śp. byłego burmistrza Jerzego Przybylskiego, wieloletniego Przewodniczącego SLD Kola nr 1
w Kole. Następnie po przedstawieniu sprawozdania przez ustępującego przewodniczącego Wojciecha Jabłońskiego przystąpiono do wyłonienia nowych władz powiatowych w partii. Na pierwszego Przewodniczącego nowej formacji został wybrał wieloletni Radny Miasta Koła Mariusz Hanefeld. Na Wiceprzewodniczącego struktur powiatowych delegaci wybrali Roberta Galębę, funkcję sekretarza powierzono Cecylii Karoń.

Do zarządu powiatowego Nowej Lewicy w Kole zostali wybrani: Tomasz Barański, Ida Biłas, Jerzy Danielewicz, Wojciech Jabłoński, Adrian Król, Józef Matusiak i Jan Wojciechowski. Skład zarządu powiatowego uzupełnią wyżej wymienieni przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz powiatowy Nowej Lewicy w Kole.

Jednym z zaproszonych gości był wieloletni poseł okręgu konińsko-gnieźnieńskiego Tadeusz Tomaszewski, który pogratulował nowo wybranym wyborów i zaufania jakim zostali obdarzeni przez delegatów powiatu kolskiego. Poseł na Sejm RP zakomunikował, że najpóźniej do końca roku zarząd powinien mieć już wybraną formułę wyborczą w jakim zamierza przystąpić do najbliższych wyborów samorządowych w mieście Kole i powiecie kolskim. Ponadto poseł przedstawił informację z pracy parlamentarnej oraz omówił skutki wprowadzonego Ładu Polskiego przez rząd Zjednoczonej Prawicy, jak również wspomniał
o manipulacji medialnej prowadzonej przez państwowe spółki energetyczne i telewizję rządową w sprawie faktycznych kosztów energii elektrycznej.

Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski, który jest jednocześnie członkiem partii przybliżył zebranym ogólną sytuację w mieście omawiając najważniejsze inwestycje i dalsze zamierzenia na rzecz rozwoju miasta, informując że bez środków zewnętrznych niektórych inwestycji nie dałoby się zrealizować i pozostały by one jednie w sferze marzeń. Wspomniał również o dobrej współpracy z samorządem powiatowym w zakresie inwestycji drogowych w mieście Kole licząc że uda się wspólnie wybudować północą obwodnice miasta Koła.

Wśród zaproszonych gości był obecny także Burmistrz Miasta i Gminy Dąbie – Tomasz Ludwicki, który od wielu lat współpracuje z posłem Tadeuszem Tomaszewskim – dodając że jest ona bardzo owocna dla gminy Dąbie i jej mieszkańców.

 

źródło:Adrian Król

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com