Ograniczenia w płatnościach gotówką. Nie będzie niższego limitu dla firm i limitu dla konsumentów.
Na posiedzeniu 15 czerwca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała jedną z dwóch poprawek do projektu ustawy uchylającej ograniczenia w płatnościach gotówką. Projekt teraz trafi pod głosowanie Sejmu.
Komisja Finansów Publicznych za poprawką do projektu ustawy uchylającej ograniczenia w płatnościach gotówką
Na posiedzeniu 15 czerwca 2023 r. Komisja Finansów Publicznych omawiała dwie poprawki, zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Celem tego projektu jest wykreślenie przepisów, wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, które ograniczają płatności w gotówce.
Komisja odrzuciła wniosek opozycji o zwiększenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami do 50 tys. zł, przyjęła zaś poprawkę zgłoszoną przez Klub Parlamentarny PiS. Poprawka ta porządkuje kwestie wejścia w życie niektórych zapisów (chodzi o wykreślenie przepisów dotyczących likwidowanych przepisów lub przepisów już przesuniętych).
Projekt teraz wróci pod obrady Sejmu.
Limit 15 tys. zł dla firm pozostanie bez zmian
Celem projektu jest wykreślenie zapisów, na mocy których przedsiębiorcy w relacjach z innymi przedsiębiorcami mogą zapłacić w gotówce tylko wtedy, kiedy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę płatności, nie przekracza 8 tys. zł. Przyjęcie projektu sprawi, że pozostanie obecny limit, wynoszący 15 tys. zł.
Nie będzie limitu płatności gotówkowych dla konsumentów.
Innym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, jest narzucenie na konsumenta obowiązku płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeśli wartość transakcji – bez względu na liczbę płatności – przekracza 20 tys. zł. To rozwiązanie miało wejść w życie również od 1 stycznia 2024 r. i również ma zostać wykreślone na podstawie projektu ustawy.
Projekt zakłada także wykreślenie przepisów ograniczających płatności w gotówce, które znajdują się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
źrodło:INFOR
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com