27 grudnia 2020 r. – w 102 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego delegacja 1DS „10 Pokolenie” z Harcerskiego Szczepu Artystycznego Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w składzie:
hm. Jacek Adamczyk
pwd. Zofia Bartczak
HR. Jakub Bogacki
ćw. Krystian Pietrzak
pion. Joanna Matysiak
złożyła wiązankę i zapaliła znicz przy pomniku Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1869, 1914-1918, 1939-1945 w Kole.
Towarzyszyła nam hm. Alina Olejnik z Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Ziemi Kolskiej przy Hufcu ZHP w Kole.
Cześć i chwała Bohaterom!

źródło:Manufaktura Piosenki Harcerskiej  WARTAKI

Leave a comment