Zarząd Powiatu Kolskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kolskiego, położonej w Kole, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 72 ark. mapy 31 o pow. 0,4492 ha.

Zarząd Powiatu Kolskiego informuje, że na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole – przy ul. Sienkiewicza 21/23, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole – przy ul. Stary Rynek 1, na stronie Powiatu Kolskiego www.starostwokolskie.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole www.bip.starostwokolskie.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Mickiewicza 14 – działka nr 72 ark. mapy 31 o pow. 0,4492 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą nr KN1K/00064247/0.

Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy usługowej nieuciążliwej oraz zabudowy związanej z działalnością usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości – 999 000,00zł

Wadium – 99 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2021 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23, sala 101.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kole – pok. nr 2, bądź pod nr tel. 63 26 17 844 / 63 26 17 843 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole