Honorowa Odznaka Meritis pro Familia ustanowiona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. To zaszczytne, honorowe wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej- rodzina. Do jej nadania upoważniony został minister właściwy do spraw rodziny, który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra, kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego.
Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 36 mm wykonany z metalu w kolorze brązu, patynowany, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, pośrodku, na tle wizerunku pnia dębu – drzewa będącego symbolem mocy rodziny, jej przeszłości, trwania i przyszłości, widnieją wyrastające z niego stylizowane dwa liście i trzy żołędzie, które są symbolem owocnej miłości w rodzinie. Wzdłuż dolnej krawędzi medalu umieszczony jest wypukły, majuskułowy napis „MERITIS PRO FAMILIA”.
Na stronie odwrotnej, na tle z przenikających się kręgów, symbolu wzajemnego oddziaływania w rodzinie, między wypukłym, majuskułowym napisem u góry z prawej „RZECZPOSPOLITA” a napisem „POLSKA” u dołu widnieje skośnie położona stylizowana gałązka wawrzynu symbolizująca zasługę.
źródło:MOPiPR w Kole