Dziś na terenie kolskiego szpitala odbyła się mała uroczystość oddania do użytku dwóch nowych ambulansów typu „B” zakupionych w ramach projektu realizowanego przez SP ZOZ w Kole wraz z Powiatem Kolskim.
Kolski szpital otrzymał wsparcie w ramach programu: „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt: „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście pandemii COVID”.
Kwota całkowita projektu: 1 899 180,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 614 303,00 zł
Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone zostało na:
• Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem
• Doposażenie Oddziału Wewnętrznego, AOS, POZ i Izby Przyjęć w sprzęt:
fotele transportowe, defibrylatory AED, EKG, kardiomonitory, inhalatory medyczne, łóżka
• Doposażenie Pracowni Endoskopii w sprzęt:
gastroskop, kolonoskop, bronchoskop
• Wdrożenie systemu e-rejestracji dla pacjentów AOS
źródło:Powiat Kolski