Reprezentując Stowarzyszenie i ludzi oddanych sprawie upamiętnienia postaci Czesława Freudenreicha, złożyliśmy wizytę Panu Robertowi Bagińskiemu – prezesowi firmy Wood-Mizer w Kole. Rozmawialiśmy o sprawach dotyczących budowy pomnika-ławeczki poświęconej kolskiemu przedsiębiorcy i społecznikowi. Opowiedzieliśmy, o tym co już się dokonało i przedstawiliśmy wizję tego, co jeszcze przed nami. Pan Prezes sprawił nam wielką niespodziankę, która zapewne ucieszy wszystkich zaangażowanych w realizację pomysłu. Otrzymaliśmy symboliczny czek opiewający na kwotę 5000,00 zł, które zasilą nasze konto. To wielkie pieniądze i kolejny duży krok naprzód. Pragniemy wyrazić wielką wdzięczność Panu Prezesowi Robertowi Bagińskiemu i całemu Zespołowi Pracowników firmy Wood-Mizer Sp. z oo. w Kole, wspierających wiele społecznych inicjatyw, wśród których znalazł się projekt budowy pomnika-ławeczki Czesława Freudenreicha. Serdecznie dziękujemy.
autor:Stowarzyszenie Budowy Pomnika – Ławeczki Czesława Freudenreicha w Kole
foto. M. Piotrowski Wood-Mizer
źródło:Stowarzyszenie Budowy Pomnika – Ławeczki Czesława Freudenreicha w Kole