Nie odbyły się utrwalone miejscową tradycją powiatowo-miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości ze względu na narastającą zachorowalność na koronawirusa w powiecie kolskim. Organizatorzy odwołali przemarsz, ale sami, w imieniu społeczności lokalnej, oddać cześć bohaterom walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny.
Włodarze miasta i powiatu, poseł na Sejm RP, radni, komendanci, przedstawiciele partii politycznych stawili się w lokalnych miejscach pamięci – pod tablicą „Poległym Obywatelom Miasta Koła za Wolność Ojczyzny w latach 1914 – 1918, 1939 – 1945” oraz „Pamięci Zasłużonym Obywatelom Ziemi Kolskiej, którzy po 123 latach niewoli 11 Listopada 1918 roku wprowadzili Pierwszy Polski Tymczasowy Zarząd Powiatu Kolskiego”, pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945 – 1956 w byłej siedzibie NKWD i UB przy ul. Grodzkiej a także przy pomniku „Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914 – 1918, 1939 – 1945”. Złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wzięli również udział w Mszy św. w intencji Ojczyzny sprawowanej w kolskiej farze, koncelebrowanej przez proboszcza ks. Eugeniusza Strzecha, gwardiana Henryka Hajzlera oraz ks. Piotra Pawlaka, który wygłosił Homilię. Finałem obchodów było wspólne odśpiewanie Hymnu w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Niepodległa do Hymnu”.
W imieniu mieszkańców miasta, hołd Walczącym o Niepodległość Ojczyzny złożyli: Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Zastępca Burmistrza Lech Brzeziński oraz Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Ossowski.
źródło:UM w Kole