Rozpoczynają się policyjne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach podczas powrotów z wakacji. Jak co roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kole, aktywnie włączają się w tą akcję.

Powroty z wakacyjnego wypoczynku zawsze wiążą się ze znacznym wzrostem natężenia ruchu na drogach. Taka sytuacja może wiązać się ze wzrostem ryzyka wystąpienia wypadków i kolizji. Duża ilość pojazdów, pośpiech, zmęczenie i osłabiona koncentracja kierujących oraz niejednokrotnie nieodpowiedzialne zachowania na drodze, to czynniki które najczęściej sprzyjają powstawaniu niepożądanych zdarzeń.

Mając na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu, policjanci na terenie całego kraju prowadzić będą na drogach wzmożone działania. W akcji tej aktywnie uczestniczyć będą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole. W dniach 28 – 31 sierpnia na drogach przebiegających przez teren powiatu kolskiego należy spodziewać się wzmożonej aktywności stróżów prawa. Jak co roku nasz szlaki komunikacyjne wyjedzie większa ilość policjantów, którzy będą reagować na wszelkie niezgodne z przepisami zachowania kierujących oraz pieszych.

Głównym zadaniem mundurowych będzie prewencyjne oddziaływanie oraz czuwanie nad przejezdnością dróg i zapewnienie płynności ruchu. Policjanci będą widoczni. W razie konieczności korzystający z dróg mogą liczyć na ich pomoc.

Mundurowi będą również reagować na zachowania niezgodne z przepisami. Wobec sprawców rażących naruszeń prawa, stosowane będą surowe represje. Szczególną uwagę funkcjoanriusze zwracać będą na zjawiska, które są najczęstszymi przyczynami wypadków i kolizji. Czynnikami takimi są przede wszystkim: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz naruszanie zasad bezpiecznego wyprzedzania. Sprawcy takich czynów muszą się liczyć z konsekwencjami.

Na żadną pobłażliwość nie mogą liczyć nietrzeźwi kierujący. Policjanci w razie ujawnienia kierującego pod wpływem alkoholu, spowodują natychmiastowe wyeliminowanie go z ruchu oraz podejmą działania zmierzające do zastosowania przewidzianych prawem represji, adekwatnie do popełnionego czynu.

Przedmiotem zainteresowania policjantów będą wszelkie aspekty dotyczące bezpieczeństwa użytkowników dróg, w tym między innymi korzystanie z pasów bezpieczeństwa czy właściwy sposób przewożenia dzieci w pojazdach. Nadzorem zostaną również objęci tzw. „niechronieni uczestnicy ruchu”, czyli między innymi piesi, rowerzyści i motocykliści. Policjanci będą dbać o ich bezpieczeństwo, ale również reagować na popełniane przez nich naruszenia. Z dróg usuwane będą pojazdy, których stan zagraża bezpieczeństwu. Nie jest wykluczone, że wraz z policjantami działać będą przedstawiciele innych służb posiadających uprawnienia do prowadzenia kontroli ruchu drogowego.

Policjanci ponownie apelują do wszystkich korzystających z dróg o zachowanie rozwagi, umiaru i szczególnej ostrożności. Pamiętajmy – bezpieczeństwo na drodze, w tym los naszych najbliższych, niejednokrotnie zależy od naszego postępowania.

źródło:KPP w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com